Avainsana-arkisto: kansanedustajaehdokas

IHALAISEN IDEA HALLITUKSEN TIEDONANNOSSA

kolme pesää, ensin käytetään kahta pika-lämmön ja veden aikaansaamiseksi, lopuksi leivinuuni lämmitetään tulevaa lämmöntarvetta varten varaavasti

Suomen talouden veturiajattelua. Copyright  Huttunen kuva:Emergysaattori

Keskustelua eduskunnassa on aiheuttanut talouspoliittinen kiivaskin keskustelu Suomen talouden tilasta. Sopiminen eri työntekijä-, työnantajajärjestöjen ja hallituksen välillä on hyvin ristiriitaista. Kysytäänkin, johtuuko ristiriitaisuus sopimisesta todellisesta talouden alamäestä vai fuskataanko näillä toimilla tavallista kansanmiestä?

Lisäksi kysytään, onko Suomen taloudellinen ylijäämä sittenkin totta tutkittaessa edellisten vuosien maltillisia työntekijä- ja työnantajaratkaisuja nollalinjaratkaisuista ja palkkojen ja eläkkeiden indeksitarkistuksista? Velkaa on otettu. Ei kuitenkaan niin paljon kuin menneinä vuosina 1990-1992 jolloin korot olivat korkealla ja kulutus kovaa. Pitää huomata se, että Suomen markka oli silloin käytössä ja talouden vakattamiskeinoja oli enemmän. Oli mahdollisuus hallita markan ulkoista ja sisäistä arvoa talousssääntelyn lisäksi finanssipolitiikan keinoin. Lisäksi työntekijä-ja työnantajajärjestöjen kanssa oli silloinkin aina sopimusneuvottelut jotka aina saatiin päätökseen.

Puhutaan vaan talouspolitiikasta vaan ei ymmärretä muita keinoja.

Tässä kansalle herääkin huoli, että missä mennään. Kaikki luottamustehtävissä olevat henkilöt puhuvat kuratilasta ja lamasta kun kansa puhuu muuta:

Ollaan menossa kohti voimakkaan kasvun vaihetta, jossa

* Sodan uhka on päällä

* Vakautetaan palkat

* Vakautetaan hinnat

* Poistetaan indeksiehdot

* Paljon sosiaalisia- ja työmarkkinapoliittisia sopimuksia

Syntyy juuri kansanedustaja Lauri Ihalaisen eduskunnan tiedonannossa ehdottama keskeinen talouspoliitiikan väline, jossa yhdistyy talous-ja finanssipolitiikkakeinot. Tätä keinoa käytettäisiin nyt keskeisen kasvun aikaansaamiseksi. Ihalainen väläyttää mainitsematta kuitenkaan EU:sta irtautumista. Myös pääministeri Juha Sipilä (kuumana) myös sanoillaan torppaa Ihalaisen idean sanomalla että täällä toimitaan EU:n ehdoilla.

-Kotimaista kysyntää halutaan lisää

-Ulkomaisten kulutustuotteiden säännöstelyä halutaan

-Jälleenrakentamista kuin sodan runtelun jäljiltä

-Säästöjä kaikessa

Jos ei ole keinoja devalvaatioon, eikä voida devalvoida (rahan ulkoisen arvon alentamista), on vaihtotasevaje korvattava tuotteiden kustannustekijöiden alentamisella.

Kuten palkkojen alentaminen, lomarahojen poisto, sairaslomakorvauksen pienentäminen ja työmarkkinaosapuolien poissulkemisilla sopimuksissa.

Tämäkö sitten muodostuu kasvun esteeksi? Ei sopimuksia? Missä ovat kaikki mallit kuntauudistuksista, kuntasopimuksista ja sosiaali-ja terveydenhuoltouudistuksesta, joilla kasvua saataisiin aikaan huolimatta tämän päivän korkeasta kustannusinflaatiosta?

-Emergysaattori-

Mainokset

Eduskuntavaalit 2015: Keskustan haaste

Vaalikone on ollut kovassa testissä eri sanomalehtitalojen osalta. Uusia kansanedustajia tulee tilalle ja entisiä tippuu. Kovimman kisan tutkimuksissa tullaan puolueista käymään keskustan Oulun yhteisen vaalipiirin alueelta yhden ehdokkaan osalta. Yhteiseen vaalipiiriin kuuluvat Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Koillismaalta Taivalkoski ja Kuusamo.

Oulusta todennäköisesti tulevat menemään suoraan läpi kolme kansanedustajaehdokasta: Juha Sipilä nro 75, Hannu Takkula nro 76 ja Mirja Vehkaperä nro 78.
Oulun lähikunnista Tapani Tölli numerolla 77, Haapavedeltä kansanedustajaehdokas Antti Rantakangas numerolla 74 ja Sotkamosta ehdokas Timo Korhonen numerolla 65. Näiden ehdokkaiden lisäksi vain yksi ehdokas todennäköisesti nousee uutena kansanedustajaehdokkaana eduskuntaan.

Koko maan äänisaalis keskustalle näyttelee reilusti yli 20 %. Kova kisa on keskustalle, koska Lapin vaalipiiristä siirtyneelle Hannu Takkulalle povataan myös äänisaalista nyt, toisin kuin edellisissä eduskuntavaaleissa 2011 jolloin Takkula jäi rannalle. Mieleen tulee kansanedustaja Juha Sipilä. Hän kahmi yli 5000 ääntä vuonna 2011 ensikertalaisena. Tämä on myös kuin toisintoa vuoden 2007 eduskuntavaaleista, jolloin kansanedustaja Mirja Vehkaperä nappasi myös yli 5000 ääntä Oulun vaalipiirissä. Näin vaikkakaan nuo äänimäärät eivät pitäneet vaikuttaa Hannu Takkulan rannalle jäämiseen.

Vaikka kysymyksessä on yhteinen vaalipiiri ja ääniä tulee molemmilta äänestysalueilta ristiin, on epätodennäköistä, että Oulun alueelta nousee enää 5000 äänen saalistajaa. Siksi on tärkeää, että myös Oulun vaalipiirin alueella osattaisiin äänestää mieluisaa ehdokasta vaikkapa Kainuusta tai Koillismaalta niin ettei ääniä jäisi antamatta epätietoisuuteen perustuen oman yhteisen vaalipiirin vaikuttajista.

-STSKK-
#eduskuntavaalit #vaalit