TIEDUSTELUVALTUUTETUN TEHTÄVÄT

Tiedusteluvaltuutetun tehtävänä on suojella journalisteja, pappeja ja lääkäreitä muiden viranomaisten rinnalla.

Tiedusteluvaltuutetun toimintaa ohjaa Suomen laki, joka pohjautuu 1800-luvun rikoslakiin (samat lait kuinVenäjällä).

VALVOTTUA TIEDUSTELUA

Oikeusministeriön työryhmä esittää tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaan uutta viranomaista, tiedusteluvaltuutettua. Tiedusteluvaltuutettu toimisi Tietosuojavaltuutetun toimistossa itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena laajoin valtuuksin.

Hän voisi esimerkiksi keskeyttää tai lopettaa tiedustelun, jos katsoo sen lainvastaiseksi. Tiedusteluvaltuutetulla olisi laaja tiedonsaantioikeus ja hän voisi suorittaa tarkastuksia tiedustelutoimintaa harjoittavien viranomaisten toimitiloissa.

Kansalainen voisi tehdä tiedusteluvaltuutetulle kantelun tiedustelutoiminnan laillisuudesta ja pyytää häntä esimerkiksi tutkimaan itseensä kohdistuvan tiedustelun lainmukaisuuden.

Valtuutetun lisäksi tiedustelutoimintaan kohdistuisi myös parlamentaarista valvontaa, jota valmistelee eduskunnan kanslian työryhmä.

Mainokset