Lasten innolla uudistumaan

23_1_2014_eero_halonen

Eero Halonen. BusinessOulu liikelaitoksen puheenjohtaja, kesk. Kuva:://www.forum24.fi/assets/images/23_1_2014_eero_halonen.jpg

Kun juttelemme menneestä ajasta, niin lähes kaikki kokevat, että ennen asiat olivat hyvin. Tämä on hyvä inhimillinen ominaisuus, joka antaa paljon anteeksi itselle ja muille. Mielenkiintoista on kuitenkin, että me samat ihmiset koemme jostain syystä nykytilan huonompana ja tulevaisuuden jopa pelottavana.

Poikkeuksen tekevät lapset, jotka nauttivat täysillä jokaisesta hetkestä uupumukseen saakka ja uskovat pelottomasti tulevaisuuden tuovan kaikkea hyvää. He ovat ennakkoluuttomia, oppivat leikkien ja erehdystenkin kautta jatkuvasti uutta. Testaavat jatkuvasti rajojaan ja kykyjään. He selvästi nauttivat uudistumisesta.
Yksinkertaistettuna mikä tahansa yhtiö on vain numerosarja kaupparekisterissä ja se perustehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Voitosta maksetaan tietysti veroa yhteiskunnan käyttöön.
Lisäksi menestyvä yritys työllistää ihmisiä ja tarjoaa tuotteillaan tai palveluillaan monenlaista mielihyvää ja lisäarvoa asiakkailleen.
Yrityksen toiminta on yhtä hyvää kuin sen henkilökunnan asenteet, ahkeruus ja yritysjohdon tuloksenteon nälkä. Ilman menestyvää yritystoimintaa yhteiskuntamme rattaat eivät pyöri. Yrityksen menestys ei ole automaattista – pitkäjänteinen menestys vielä vähemmän. Menestyksen mittareina käytetään tavallisesti taloudellista tilaa kuvaavia tunnuslukuja. Niiden positiivinen puoli on se, että ovat sangen yksikäsitteisiä, mutta ne kuvaavat vain yhtiön menneisyyttä.

Mistä yhteiskunnan päättäjien pitäisi olla huolestuneita tai millä perusteella osaisimme kohdistaa mahdolliset yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet?
Katsotaanko kasvua, kannattavuutta vai työllistettyjen henkilöiden määrää? Miten saadaan toimenpiteille mahdollisimman hyvät ja tulevaisuuteen pitkälle yltävät vaikutukset? Otettaisiinko hieman mallia alussa kerrotuista lapsista.
Nykyisistä yrityksistä pärjäävät tulevaisuudessa parhaiten ne, joiden johtajat osaavat innostaa henkilökuntaansa kehittämään täysin uusia toimintamalleja – ja tietysti luopumaan vanhoista malleista.
Heidän mielestään ennen asiat olivat hyvin, mutta heidän mielikuvissaan tulevaisuudessa maailma on vielä parempi. He nauttivat työnteosta, ymmärtävät uupumuksen ja levon merkityksen. Heille pienet erehdykset, niistä elpyminen ja keskinäinen huumori ovat henkistä ravintoa. He ovat hyviä keskittymään, vaikka epävakaa maailman meri pauhaa ympärillä ja koko yrityksen henkilökunnalla on yhteinen uudistumisen himo ja tuloksen teon nälkä.
Olisiko älyä yrittää tunnistaa lapsen kaltaiset, nopeasti kehittyvät ja uudistuvat työyhteisöt, kohdistaa niihin kannustusta ja tukitoimia? Niitä yhteiskuntamme tarvitsee tulevaisuudessa.

Mainokset

Kommentointi on suljettu.